FTTx

FTTx


Fiber to the x (FTTx)  je obecný pojem pro všechny druhy širokopásmové síťové architektury, která využívá optické vlákno, aby nahradila obvyklá metalická vedení, která se používají pro tzv. poslední mílitelekomunikace (propojení mezi koncovým bodem sítě a účastníkem). Tento pojem vznikl jako zobecnění několika konfigurací nasazení (FTTN, FTTC, FTTB, FTTH...), kde všechny názvy začínají na FTT a rozlišují se dle posledního písmena.

Definice

Telekomunikační průmysl rozlišuje několik odlišných konfigurací. V současnosti jsou široce užívané tyto termíny:

FTTN
Vlákno je zakončeno ve skříni (uzlu), umístěné až několik kilometrů od objektu zákazníka, konečná přípojka je pak metalická.

FTTC
Velmi podobné FTTN, ale přípojná skříň je blíže k prostorám uživatele; obvykle jde o vzdálenost do 300 metrů.

FTTB
Vlákno dosahuje hranice budovy, přípojná skříň je umístěna například v suterénu bytového domu; finální propojení s individuálními obytnými prostorami je provedeno alternativními způsoby.

FTTH
Vlákno dosahuje obvodu obytného prostoru, například v podobě přípojné skříně na vnější zdi domu.

FTTP
Tento termín bývá použit v různých kontextech: jako širší termín, zahrnující FTTH a FTTB, nebo také pro situaci, kdy síť obsahuje jak obytné domy, tak malé firmy.

Fiber to the premises ("vlákno až k provozovně") je forma komunikace, kde je optické vlákno vedeno od centrály až k areálu, obsazenému účastníkem. Termín "Fiber to the premises" je často opisován zkratkou FTTP. Tento název se ovšem stal poněkud dvojznačným a může místo toho odkazovat na formu fiber-to-the-curb, kde vlákno ve skutečnosti nedosahuje areálu, ale končí například na stožáru.

FTTP lze kategorizovat podle toho, kde končí optické vlákno:

 

FTTH
Je forma dodávky optické komunikace, kde se vlákno rozprostírá od centrály až po obytný či firemní prostor uživatele. V tomto prostoru může být signál šířen dalšími prostředky, jako je kroucená dvojlinka (UTP), koaxiální kabel, technologie PLC (Power Line Communication), bezdrátový způsob nebo další optické vlákno.

 

FTTB
Je forma dodávky optické komunikace, kde vlákno nedosahuje samotných obytných či firemních prostor uživatele a v podstatě končí ještě před nimi. Po těchto prostorách je dále šířen dalšími (neoptickými) prostředky, jako je kroucená dvojlinka (UTP), koaxiální kabel, technologie PLC (Power Line Communication) či bezdrátový způsob. Podle této definice lze o FTTB hovořit pouze v situaci, kdy je připojen větší počet obytných či firemních prostor.

Příklad mezi FTTH a FTTB může poskytnout bytový dům. Pokud je vlákno vedeno do panelu k bytu každého uživatele, jedná se o FTTH. Pokud vlákno místo toho vede pouze do skříně ve společné místnosti v domě, jde o FTTB.

Přímé vlákno

Nejjednodušší optická distribuční síť se nazývá přímé vlákno. V této architektuře vede každé vlákno z centrály k přesně jednomu zákazníkovi. Takové sítě mohou poskytnout vynikající šířku pásma, protože každý zákazník má ke spojení s centrálou k dispozici své vlastní vlákno. Nicméně, tento přístup je o 10% dražší kvůli množství materiálu a potřebnému technickému vybavení centrály.

Společně vlákno

Obvyklejší situací je, že každé vlákno je po opuštění centrálního zařízení sdíleno mnoha zákazníky. Vlákna se dostanou poměrně blízko k zákazníkům, ale ještě předtím se dělí na specifické skupiny. Existují dvě konkurenční optické distribuční síťové architektury, které z tohoto rozdělení vycházejí: aktivní optické sítě (AON) a pasivní optické sítě (PON):

  • Aktivní sítě mají v rámci optické distribuční cesty alespoň jedno elektrické zařízení (např. směrovač)
  • Pasivní optické sítě naproti tomu využívají pouze pasivní optické prvky pro směrování signálu

fttx01Schematické znázornění různých konfigurací FTTx 

 

Čerpáno z Wikipedie.

Produkty a služby

Články